Kaip išsigelbėti ir gyventi amžinai?

Mes visi esam nusidėję iš prigimties ir savo pasirinkimais:

nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės“ 

Romiečiams 3:23

Mes priimame amžinąjį gyvenimą, kaip dovaną:

Atpildas už nuodėmę­mirtis, o Dievo dovana ­amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį 

Romiečiams 6:23

Dievas parodė Savo meilę mums, Jo priešams:

O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai

Romiečiams 5:8

Mes turime pasitikėti ir pasiduoti Jėzui Kristui, kaip Viešpačiui:

Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.

Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas.“

Romiečiams 10: 9-10

Mūsų užtikrintumas išgelbėjime – Jėzus Kristus:

juk “kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas”. “

Romiečiams 10:13